ÜLEVAATUSED – Aeromõõdistamine drooniga ehitustegevuse progressi jälgimiseks ja olukorra dokumenteerimiseks on üks mugavamaid ja kiiremaid viise oma ehitusplatsilt ülevaate saamiseks. Ülevaatlikke lende saab teha vastavalt vajadusele terve ehituse vältel, nii piltide, video, punktipilve, 2D ortofoto kui ka 3D mudelite kujul.

VISUALISEERIMINE – Droonilennud võimaldavad nii 2D kui ka 3D maa-ala mudelleerimist, mille saab võtta aluseks visuaalsete planeeringute koostamisel. (Suureks abiks näiteks arhitektidele disainikonkursitele kandideerimiseks.)

GEODEETILISED ALUSPLAANID – Ajakohased ortofotod või punktipilved.

MAAPINNA 3D MUDELID (DTM) – Fotogrammeetriaga üles ehitatud detailsetest objektidest koosnev maapinna 3D kujutis, mida saab edasi kasutada nii visuaalsetel planeeringutel, väiksemateks mõõdistustöödeks, progressi jälgimiseks ehitustöödel jne.

KATUSE INFO – Katuse info jäädvustamine drooni abil. Kiire ja effektne viis, kuidas raskesti ligipääsevatest kohtadest detailne ülevaade kätte saada.

MAHUARVUTUSED – Drooni abil on tänapäeval võimalik teha ka mahuarvutusi. Protsess on kordades kiirem ja soodsam kui siiani olemasolevad traditsioonilised meetodid mahtude arvutamiseks. Teenus on suureks abiks näiteks karjäärides olevate erinevate liivahunnikute mõõdistamiseks.

HOONE 3D MUDEL – Ruumiline mudel hoone välifassaadist, katusest ja hoone ümbrusest. Mudelil saab teha väiksemaid mõõdistusi ja saab kasutada visuaalsel planeeringul.